Studio Inicjatyw Artystycznych Teatr GO powstało w 1996 roku, by wypełniać misję, którą jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Twórcy Teatru GO i wszyscy artyści z nim związani głęboko wierzą, że poprzez kontakt ze sztuką człowiek poszerza swoje horyzonty, uczy się postrzegać świat wielowymiarowo, a w drugim człowieku widzieć jego nierzadko skomplikowane losy i doświadczenia.

Edukacja przez sztukę

Teatr GO przygotowuje spektakle teatralne, będące wyrazem tej wiary i przekonania, że gdy na scenie brzmi prawda, wyrażona przekonującą aktorską grą, dopracowaną scenografią i kostiumami itd., nikt – nawet młody widz nienawykły do kontaktu z teatrem – nie pozostaje obojętny. Otwiera się w nim wówczas brama dla nowych doświadczeń, przemyśleń i uczuć, które go wzbogacają i uwrażliwiają.

Teatr GO edukuje również poprzez organizowane warsztaty i prezentacje, podczas których uczestnicy uczą się doświadczać sztukę nie tylko patrząc i słuchając, ale też poprzez działanie. Tak by doświadczenie to zostawiło w nich trwały ślad.

Ponad 100 tys.

– tyle osób obejrzało spektakle Teatru GO i wzięło udział wzięło w warsztatach, które zorganizował.

Do tej pory Teatr GO zrealizował: 35 premier teatralnych, 15 premier Studia Aktorskiego, 16 plenerów twórczych, 6 Festiwali YAM (międzynarodowe meetingi młodych artystów) oraz wiele koncertów i wernisaży.

Teatr wielokrotnie występował gościnnie m.in. w Niemczech, Algierii i Szwajcarii.

Zespół Teatru GO tworzą obecnie:

 • dyrektor – reżyser i aktor Włodzimierz Gołaszewski,
 • scenograf – artysta plastyk Barbara Gołaszewska,
 • aktorzy współpracujący: Maria Stańska – Nowicka, Gabriela Całun, Judyta Roczniak, Marta Szumieł, Zofia Nather, Joanna Kupińska, Tatiana Sosna-Sarno, Monika Andrzejewska, Grzegorz Gołaszewski, Bartosz Nowicki, Szymon Mysłakowski, Wojciech Sanejko, Grzegorz Sierzputowski.

Współpracowali z Teatrem GO

 • prof. Józef Szajna,
 • prof. Franciszek Starowieyski,
 • Włodzimierz Nahorny,
 • Henryk Bista,
 • Teresa Lipowska,
 • Jolanta Żółkowska,
 • Cynthia Kaszyńska,
 • Justyna Kulczycka,
 • Anna Samusionek,
 • Jerzy Turek,
 • Adam Ferency,
 • Tomasz Zaliwski,
 • Marek Siudym
 • i Krzysztof Kołbasiuk.

Od 2000 roku Teatr GO działa pod egidą Fundacji Proscenium. Działalność Fundacji, a więc i Teatru GO, wspiera Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, udostępniając jej lokal i współpracując przy projektach łączących naukę i sztukę.


Więcej o Teatrze Go:

Teatr GO w IFPiLM

Film z 2007 roku (10-lecie Teatru GO)

Film z 2012 roku