Fundacja Proscenium powstała w 1999 roku na bazie Studia Inicjatyw Artystycznych Teatr GO działającego od 1996 roku w Warszawie i producenckiej firmy filmowej Magic Co. Misją Fundacji jest wychowywanie poprzez sztukę i edukacją kulturalną.

Fundacja tworzy profesjonalne spektakle, filmy, warsztaty plastyczne, scenograficzne, teatralne i filmowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci w formach studyjnych i dla grup zorganizowanych.

Artyści prowadzący zajęcia, warsztaty, prezentujący swoje prace i tworzący spektakle oraz filmy w ramach Fundacji Proscenium są absolwentami uczelni artystycznych ze znaczącym dorobkiem twórczym i doświadczeniem w działaniach edukacyjnych.

Inspirujące partnerstwo

Siedziba Fundacji mieści się na terenie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. FP współpracuje z Instytutem również tworząc akcje artystyczne, prowadząc zajęcia i warsztaty łączące naukę i sztukę. Mottem działalności FP na tym polu są słowa Stanisława Lema: „Nauka opisuje świat, a sztuka pozwala go zrozumieć”.

FP współpracuje także od lat z samorządami Warszawy, jej dzielnicy Bemowo oraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekty realizowane przez Fundację Proscenium od lat zyskują uznanie i są fantastycznie odbierane przez pedagogów, uczestników indywidualnych i grupy szkolne. Znajdują też uznanie za granicą: Fundacja od lat współpracuje z zespołami ze Szwajcarii i Niemiec oraz uczestniczy w sesjach wyjazdowych, performance, wystawach i meetingach artystycznych m.in. w Szwecji, Szwajcarii, Niemczech i Algierii, a członkowie Fundacji prowadzą tam warsztaty.

Przykład warsztatów zorganizowanych przez Fundację zobaczyć można na stronie IFPLIM